Program Committee Members

 • Ahmed Salamh, Zawia university, Libya
 • Alaa Hamza Omran, University of information technology and communications, Iraq
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Copyright © CSIT 2018